Prestav J.S., s.r.o., Šintava

Vnútropodniková výdajná stanica na naftu s prenosom dát do PC.

Prestav J.S., s.r.o., Šintava
image image image