MAZTECH plus, s.r.o.

  • Na trhu viac ako 25 rokov
  • Kvalitné výrobky z Nemecka, Talianska, Japonska, Španielska a Českej Republiky
  • Vždy osobný prístup
  • maztech@maztech.sk0905 64 04 29

  • Návrh a montáž zariadení pre manipuláciu, skladovanie a výdaj ropných produktov
  • Mazanie a údržba strojov a zariadení
  • Havarijné súpravy, sorbenty a iné produkty pre likvidáciu únikov.
  • Predaj a montáž vnútropodnikových čerpacích staníc na naftu a AdBlue
  • Montáž zariadení pre výrobu a úpravu stlačeného vzduchu vrátane rozvodov