EKO-BETON, s.r.o., Bratislava

Dvojplášťová nádrž DT- MOBIL 3000 L
- vnútropodniková výdajná stanica na naftu s certifikáciou ADR, výdajná jednotka 24 V.

EKO-BETON, s.r.o., Bratislava
image