INVEST spol. s r.o., Šaľa

Bezobslužný vnútropodnikový výdajný stojan na naftu pre 120 odberateľov s prenosom dát o výdaji do počítača.

INVEST spol. s r.o., Šaľa
image image image image image image image